Effectief bezwaar maken tegen een te hoge WOZ waarde. Maak vooral slim gebruik van tip #2!

Nu de eerste twee maanden van 2014 weer achter de rug zijn is het voor de meeste huiseigenaren weer zover: de WOZ beschikking is recentelijk op de mat gevallen.

woz bezwaar

Deze WOZ beschikking is voor u belangrijk omdat hier de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde van uw woning op staat en deze de grondslag is voor onder meer de onroerende zaakbelasting, rioolheffing, watersysteemheffing en erf- of schenkbelasting. Anders gezegd: hoe hoger de WOZ waarde van uw woning is, des te meer u aan belasting mag (lees: moet) betalen. Hoewel het voorgaande voor sommige huiseigenaren geen probleem is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van verhuur van de woning, is dit voor de meeste mensen niet wenselijk. Maar wat kunt u nou precies aan die te hoge WOZ-waarde doen? Continue reading…

Is uw auto oververzekerd?

Uit recent onderzoek van GfK blijkt dat ongeveer de helft van de auto’s in Nederland oververzekerd is. De meeste van deze autobezitters betalen door overdekking waarschijnlijk te veel premie voor zijn of haar autoverzekering. Automobilisten zouden daardoor jaarlijks zo’n 553 miljoen euro laten liggen.

auto oververzekerd

Wanneer is uw auto oververzekerd?

Een auto is oververzekerd wanneer de verzekering niet in verhouding staat tot de waarde van de auto die u verzekerd. Meestal is het verzekerde bedrag hoger dan Continue reading…

online adverteren www.m4n.nl

Zorgverzekering vergelijken 2014

Kijkt u wel eens kritisch naar uw zorgverzekering? Voor 2014 gaat bij de meeste zorgverzekeraars de premie voor de basisverzekering omlaag. Toch zit er veel verschil tussen de verschillende aanbieders, waardoor overstappen u veel geld kan besparen! Onderstaande wijzigingen en tips helpen u bij het overstappen van zorgverzekeraar.

zorgverzekering vergelijken 2014

Wijzigingen zorgverzekering 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zullen de volgende maatregelen in de zorgverzekering worden doorgevoerd.
Continue reading…

Rommelige administratie belangrijke oorzaak van betalingsachterstanden

Uit onderzoek van het nibud en wijzeringeldzaken.nl blijkt dat een rommelige administratie een belangrijke oorzaak van betalingsachterstanden is.

administratie ordenen

Onderzoeksresultaten en verband betalingsachterstanden en rommelige administratie

Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat de consumenten die een zware betalingsachterstand hebben ruim 14% bedraagt. Met name consumenten in de leeftijdscategorie 25 – 44 jaar zouden kampen met betalingsachterstanden. Verder blijkt dat in 28% van de gevallen de oorzaak van de betalingsachterstand komt door een rommelige administratie! Hierbij zou met name motivatie een rol spelen. Continue reading…

online adverteren www.m4n.nl

Wat te doen met je beleggingshypotheek

Heb je in het verleden een beleggingshypotheek afgesloten? Wellicht is het verstandig om actie te ondernemen om te voorkomen dat je aan het einde van de looptijd voor onaangename verrassingen komt te staan. Om erachter te komen of het verstandig is om actie te ondernemen tref je in dit artikel een overzicht van de mogelijke risico’s en problemen. Ook geef ik je een overzicht van de mogelijkheden die je hebt om dit op te lossen.

beleggingshypotheek

Problemen met beleggingshypotheek

Er spelen twee belangrijke problemen met de beleggingshypotheek. Het eerste probleem is dat de beurskoersen (met dankzij de economische crisis) zijn gedaald. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat de opgebouwde waarde in het beleggingsdepot lager is dan de door de hypotheekverstrekker verwachte of voorgespiegelde waarde.

Het tweede probleem dat de beleggingshypotheek parten speelt zijn de gevolgen van de woekerpolisaffaire. Een woekerpolis is een polis die je bij een verzekeraar hebt afgesloten, maar waarbij er door de verzekeraar te hoge kosten in rekening zijn gebracht. Doordat de verzekeraar te hoge kosten aan jou heeft doorberekend, is er van de inleg minder naar het beleggingsdepot gegaan. Hiervoor heeft de verzekeraar wel een compensatieregeling afgesproken, maar dit is vaak niet meer dan een (klein) doekje voor het bloeden. Mogelijk heeft u ook een woekerpolis en is oversluiten verstandig. Continue reading…

Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2012 en de gevolgen voor het recht op kinderopvangtoeslag

Met ingang van 1 januari 2012 hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden in de kinderopvangtoeslag. Om vervelende gevolgen zoals het in één keer moeten terugbetalen van onterecht verkregen toeslag te voorkomen, tref je hieronder een kort overzicht van de wijzigingen kinderopvangtoeslag 2012.

Wijzigingen kinderopvangtoeslag 2012

Recht op kinderopvangtoeslag afhankelijk van gewerkte uren

Vanaf 1 januari 2012 wordt het recht op kinderopvangtoeslag afhankelijk van de gewerkte uren van de ouder die het minste werkt. Gevolg hiervan is dat je geen recht meer hebt op een toeslag voor de uren dat je niet werkt. Daarnaast is het recht op toeslag afhankelijk van het soort opvang. Bij dagopvang mogen de gewerkte uren namelijk met 140% vermenigvuldigd worden, terwijl de vermenigvuldigingsfactor bij buitenschoolse opvang 70% is. Werk je bijvoorbeeld 2 dagen in de week (16 uur) en gaat je kind 3 dagen in de week (24 uur) naar de buitenschoolse opvang, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag voor 16 uur x 70% = 11,2 uur. Continue reading…

online adverteren www.m4n.nl

Op zoek naar ongeveer 200.000 studenten en jongeren die tenminste 52 miljoen kunnen verdienen

In de media komen regelmatig berichten voorbij dat studenten en jongeren vergeten om hun belastingaangifte te doen. Het zou daarbij gaan om tenminste 52 miljoen euro waarop studenten en jongeren recht hebben! Ik ben hier eens ingedoken en heb mezelf de volgende vragen gesteld:

1) Waarom laten studenten en jongeren tenminste 52 miljoen op straat liggen?

2) Waar vind ik 200.000 studenten en jongeren om ze te vertellen dat ze heel simpel gemiddeld 300 euro per persoon kunnen verdienen?

 

Waarom laten studenten en jongeren 52 miljoen op straat liggen?

Er zullen meerdere redenen zijn waarom jongeren en studenten geen aangifte doen. Je komt al snel op de cliché-antwoorden dat jongeren en studenten niet weten dat ze dit geld kunnen terugvragen, of dat ze lui zijn en geen zin hebben om uit te zoeken waar ze recht op hebben. In mijn studententijd was ik ook niet actief bezig met dit soort zaken, omdat er op dat moment leukere dingen zijn waar je je mee bezig kunt houden.

Volgens mij heeft alles te maken met het nakomen van voornemens. Ik denk dat de overgrote meerderheid van de jongeren en studenten waarschijnlijk wel eens hebben opgevangen dat ze geld kunnen terugvragen, maar dat ze hier vervolgens niks mee doen. Ze hebben er wel over nagedacht en bedacht dat het doen van aangifte voordeel kan opleveren, maar het daadwerkelijk overgaan tot ‘actie’ ontbreekt. Er zijn zoveel keuzes en mogelijkheden, maar om ze te benutten is een ander verhaal.

Toch is het zonde om ‘easy-money’ zomaar op straat te laten liggen. Ik heb hier een oplossing voor bedacht. Continue reading…

Waarom je als vaste klant meer betaalt

Ik verbaas me iedere keer weer hoe het toch komt dat bedrijven allerlei acties bedenken om nieuwe klanten te werven, maar de vaste klant eigenlijk nooit iets te bieden hebben.  Toch is het logisch en meteen ook de reden waarom je er voordeel bij hebt mijn blog te volgen.

 

Waarom nieuwe klanten korting ontvangen of bedingen

Vraag en aanbod

Alles heeft te maken met vraag en aanbod. Laten we als voorbeeld even de i-phone van Apple nemen. Stel dat Apple deze smartphone voor € 600,- aanbiedt aan haar klanten. De klanten van Apple kun je in drie groepen verdelen. De eerste groep wil de i-phone heel graag willen hebben en zal de smartphone daarom meteen kopen. Een tweede groep wil hem wel graag kopen maar vindt hem te duur. De derde groep heeft geen interesse in de smartphone.

Nadat alle klanten die € 600,- voor de telefoon wilden betalen dit hebben gedaan, zal Apple de prijs gaan verlagen om ervoor te zorgen dat ook de groep die de i-phone graag wil kopen voor een lagere prijs dit zal gaan doen. Ook tegen deze lagere prijs zal Apple nog steeds winst maken op de i-phone. Continue reading…

online adverteren www.m4n.nl